Tuyền truyền (Propaganda) được thực hiện bằng nhiều phương thức (Method):

 

388261_4162235705214_1194966192_n
– Truyền miệng (Word of mouth)
– Quảng cáo (Advertising)
– Đánh bóng tên tuổi (Publicity)
– Quan hệ công chúng (PR – Public relation)
Thường có nhầm lẫn giữa Publicity và PR, vì quả thực chúng quá khó phân tách. Tôi thì thường định nghĩa: Publicity là làm người khác chú ý tới nhãn hiệu một cách tự nhiên, không mất phí trực tiếp. PR là tạo kết nối và tác động tới người khác, qua các kênh và mất phí trực tiếp.Tôi xin dịch bài viết tiếng Anh viết bởi Alexandria Easland, khá cô đọng về chủ đề này:

VIETNAMESE

“Publicity và PR thường bị nhìn nhận sai lầm là một hoặc giống nhau.
Thực tế, Publicity chỉ là một khía cạnh của PR.Publicity quan tâm tới sự hiện hiện của một công ty/tổ chức/cá nhân trên phương tiện truyền thông. Các dạng của Publicity bao gồm các câu chuyện báo chí, bài viết và thông tin sự kiện. Publicity tạo ra nhận thức công chúng và sự quan tâm quanh một nhãn hiệu, và các chuyên gia đánh bóng tên tuổi thu được sự tỏ tường (từ mục tiêu truyền thông) cho khách hàng của mình bằng việc đẩy mạnh các các công cụ trên.

Không giống như PR, Publicity được sử dụng đơn lẻ để thu hút sự chú ý. Nó khác với PR ở chỗ, PR có mục tiêu lớn hơn việc chỉ thu hút sự chú ý từ công chúng.

Mục đích của PR là đạt được các mục tiêu đã được tuyên bố của tổ chức, bằng việc gửi đi các thông điệp mang tính chiến lược đến những độc giả phù hợp. Tham vọng của PR là tác động tới kiến thức, hành vi và thái độ của đối tượng tiếp nhận thông tin. Một cách ngắn gọn, PR quản lý tổng thể danh tiếng của khách hàng trong khi đồng thời xây dựng các mối quan hệ với tất cả những người chịu tác động của nó. Như là một công cụ quản lý, PR nhắm vào việc xây dựng các quan hệ và quản lý một hình ảnh.

Mặc dù việc kể một câu chuyện, sự kiện hoặc bản cập nhât
nhất của sự việc đến các phương tiện truyền thông là việc quan trọng của PR nhưng nó không phải là tất cả của nghề này. Trong PR, Publicity được xem như là cách để đạt được cho khách hàng độ phủ của các kênh truyền thông hiệu quả về giá và tác động trực tiếp. Việc nói rằng Publicity giống với PR là lờ đi các mục tiêu và đối tượng thực sự của mỗi phương thức và không thừa nhận đúng những trách nhiệm đang nắm giữ của một người hành nghề PR.

Trách nhiệm và công cụ của một người làm PR chuyên nghiệp gồm:
– Các gói (kênh) truyền thông (Media kits)
– Thông cáo báo chí (News releases)
– Theo dõi tin tức (Media monitoring)
– Quản lý khủng hoảng (Crisis management)
– Sự kiện hợp tác (Event coordination)
– Tương tác mạng xã hội (Social media engagement)
– Quản lý danh tiếng (Reputation management)
– Thông cáo dịch vụ công (Public service announcements)
– Thư định hướng (Pitch letters)
– Hỗ trợ truyền thông (Media advisories)


ENGLISH

Publicity and public relations are often wrongfully considered one and the same. In fact, publicity is just one aspect of public relations.

Publicity concerns a company, organization or individual’s presence in the media. Forms of publicity include news stories, articles and event information. Publicity creates public awareness and attention around a brand, and publicists gain publicity for their clients by promoting.

Unlike public relations, publicity is used solely to attract attention. It differs from PR in the sense that public relations focuses on more than just public attention. The intent in public relations is to accomplish an organization’s stated goals by sending strategic messages to the appropriate audiences in hopes of impacting their knowledge, behaviors or attitudes. In short, PR manages the overall reputation of the client while simultaneously building relationships among all of those who are affected by it. As a management function, PR focuses on building relationships and managing an image.

Although pitching a story, event or the latest development to the media is important in public relations, it isn’t the only aspect of the job. In public relations, publicity is viewed as a way to gain the client media coverage in a cost-efficient and immediate manner. Saying that publicity is the same as public relations ignores the true goals and objectives of each discipline and fails to acknowledge the remaining responsibilities of a PR practitioner.

PR pros’ responsibilities and tools include (and are not limited to):
Media kits
News releases
Media monitoring
Crisis management
Event coordination
Social media engagement
Reputation management
Public service announcements
Pitch letters
Media advisories

Clearly, public relations practitioners do more than just manage publicity. To learn more about the value of public relations and what it can do for you, download Axia’s free Maximizing Your Public Relations Investment guide today.

Posted by Alexandria Easland
April 23, 2015
—-

 

Anh Đỗ
21.08.2015
21 Tháng Tám, 2015

Bài dịch về Publicity

Thường có nhầm lẫn giữa Publicity và PR, vì quả thực chúng quá khó phân tách. Tôi thì thường định nghĩa: Publicity là làm người khác chú ý tới nhãn hiệu một cách tự nhiên, không mất phí trực tiếp. PR là tạo kết nối và tác động tới người khác, qua các kênh và mất phí trực tiếp.