Đây là khóa học sáng nghiệp (hoặc thường gọi là khóa học khởi nghiệp cơ bản 101) được thực hiện bởi Học viện MIT (Massachusetts Institute of Technology) là một trong những học viện lớn nhất thế giới. Người dẫn dắt khóa học này chính là Bill Aulet, một giảng viên kỳ cựu của trường MIT Sloan School of Management. Đây sẽ là tài liệu quý giá cho bạn trong hành trình xây dựng một công ty mà bạn đang ấp ủ!

https://sosub.org/playlist/mit-entrepreneurship101/

1 Tháng Chín, 2018
Hình ảnh Logo của MIT

MIT Entrepreneurship 101: Khóa học khởi nghiệp cơ bản của trường MIT

Đây là khóa học sáng nghiệp (hoặc thường gọi là khóa học khởi nghiệp cơ bản 101) được thực hiện bởi Học viện MIT (Massachusetts Institute […]