30 Tháng Ba, 2015

Cái giá của đa nhiệm

Thông tin cung cấp từ Facebook của anh Dương Trọng Tấn, đồng nghiệp đàn anh cũ tại FPT. Qua đó, đa nhiệm tốn kém hơn chúng ta tưởng.
1 Tháng Một, 2016

Phân tích PESTLE về Việt Nam

Tài liệu này thuộc bản quyền của MarketLine. Tôi có quyền truy cập và biết việc chia sẻ là sai trái nhưng nhận thấy rằng tài liệu của năm 2014 này đã có phần lỗi thời (out-of-date) và sự cần thiết như một tài liệu cơ bản nhất về thị trường Việt Nam nên tôi mạn phép chia sẻ tại đây.
17 Tháng Hai, 2016

Một số nhận định về xu hướng Online Marketing 2016-2017

Năm 2016 khởi động với nhiều câu hỏi về sự chuyển dịch nền tảng và các loại hình kinh doanh trên Internet. Dưới đây là hai ý kiến của chuyên gia.