Xem phim: “Cuộc đời Gandhi”
27 Tháng Mười Hai, 2013
Xem phim: “Bất khuất”
31 Tháng Mười Hai, 2013

Xem phim: “Điệp vụ Valkyrie”

Giới thiệu thêm một phim hay nữa cho cuối tuần, khuyến nghị mọi người cùng xem, có lẽ các bạn nam thích hơn: “Điệp vụ Valkyrie”

Đoàn thanh niên Hitler nước Đức phát xít. Một nhóm các cậu bé trong Đoàn thanh niên Hitler. Nguồn: Internet.

Hitler là Chủ tịch của đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức (tắt là đảng Quốc xã hay Đệ tam đế chế).

Quốc xã là một đảng nhưng có lực lượng vũ trang riêng, gọi là SS.

Hitler trở thành Quốc trưởng của Đức.

SS trở thành một trụ cột trong Quân đội Quốc gia, có huy hiệu hai tia chớp.

Một nhánh của nó gọi là Gestapo, được biết đến như là lực lượng An ninh-Mật vụ nằm trên pháp luật, độc lập với Cảnh sát Quốc gia.

Cả hai lực lượng này bảo đảm sự cầm quyền của đảng Quốc xã, vừa đan xen vào hệ thống chính quyền (qua các đảng viên cầm quyền) lại vừa mâu thuẫn với chính hệ thống đấy (vì trực thuộc một đảng nhưng lại phối hợp và có quyền can thiệp vào hoạt động của các lực lượng Quốc gia khác).

Đại tá Stauffenberg muốn chấm dứt chiến tranh, ông phải lật đổ Quốc xã và trả nước Đức về cho nhân dân.

Hitler lại đang là lãnh tụ tối cao của cả hai: đảng và chính quyền.

Ông tổ chức ám sát Hitler trước.

Vụ ám sát diễn ra, ông tin là Hitler đã chết, và thông báo tin này đi khắp lãnh thổ của Đế chế, cùng các vùng chiếm đóng.

Sau đó, ông vận động Quân đội Quốc gia bao vây và bắt giữ các lãnh đạo đảng Quốc xã, các chỉ huy SS tại Đức và nhiều nơi khác.

Stauffenberg thuyết phục mọi người rằng, khống chế Quốc xã là để tránh sự tiếm quyền bất hợp pháp (không qua bầu cử, theo Hiến pháp) của đảng này trước việc nước Đức hiện thiếu vắng Quốc trưởng.

Nhưng Hitler không chết, ông ta vẫn đang là Quốc trưởng hợp pháp.

Quân đội và hệ thống chính quyền đã thề trung thành với ông ta.

Hiệu quả của tuyên truyền đã ăn mòn tư duy phản biện của người Đức lúc ấy, họ không kịp nhận ra và không quyết tâm ủng hộ cơ hội thay đổi đang dang dở ngay trước mắt.

Từ căn cứ mang tên “Hang Sói”, Hitler đã dần thu hồi quyền lực và sự thuần phục.

Stauffenberg và nhiều chỉ huy Quân đội, Cảnh sát Quốc gia bị xử tử.

Nhiều ngàn người bị giết hại ngay tại đường phố Berlin những ngày sau đấy.

Các vụ bắt bớ kéo dài tới tận khi quân Đồng Minh giành chiến thắng.

Göring– Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền là lãnh đạo cao nhất của Quốc xã tại Berlin tại thời điểm ấy, ông ta trực tiếp tiến hành bắt giữ và cho hành quyết những người chống đối. Người đàn ông này cũng nổi tiếng với câu nói: “Một điều dối trá được lặp đi lặp lại đủ nhiều thì sẽ trở thành hiện thực.”

Xem phim tại: http://v1vn.com/xem-phim/diep-vu-valkyrie-3427.html

Anh Đỗ
29.12.2013
BÌNH LUẬN FACEBOOK