Công cụ tổng thể giúp đặt hàng, đánh giá và định giá nội dung bài viết

Các hạng mục thực hiện SEO về mặt hình thức
17 Tháng Hai, 2019
Về Phương-tiện-sản-xuất lâu năm
8 Tháng Tư, 2019

Công cụ tổng thể giúp đặt hàng, đánh giá và định giá nội dung bài viết

Qua thực tế công việc liên quan tới đặt hàng các cộng tác viên viết bài cũng, tổng hợp báo cáo với bảng kê thanh quyết toán, tôi đã tạo ra bảng tính dưới đây. Thông qua công cụ này, người quản lý có thể đánh giá được đầu bài mà nhân viên Content Marketing nội bộ đặt hàng các công tác viên, kiểm soát được các tiêu chí đánh giá, có được mức tính giá nội dung thuyết phục. Tuỳ theo từng đặc thù, các tham số có thể được thay đổi cho phù hợp. Hy vọng File Excel này có thể giúp được các cộng tác viên và các đơn vị đặt hàng có được đánh giá khách quan về nhau, tránh chuyện mua rẻ bán đắt, mất vui  . 

Download File Excel về tại đây:

Trong File Excel này được chia làm 04 Sheet:

 1. Phiếu hoàn thành nội dung theo tiêu chuẩn SEO
 2. Bảng định giá tự động
 3. Khung định giá văn bản
 4. Khung định giá Media

Theo đó, Phiếu hoàn thành nội dung theo tiêu chuẩn SEO, bao gồm các hạng mục:

 1. Định vị bài viết
 2. Dàn bài
 3. Kêu gọi hành động
 4. Đường dẫn nội bộ
 5. Đường dẫn tham vấn bên ngoài
 6. Bài viết đề xuất trong Box
 7. Hình ảnh
 8. Video Clip
 9. Thành tiền

Trong đó mục 1 và 2 thường do Content Marketing điền thông tin để cộng tác viên viết bài biết được định hướng làm nội dung. Các mục 2 đến 8 là tổng kết sau khi bài được hoàn thành.

Đối với Bảng định giá nội dung tự động, ngoài các tham số về lượng và mức giá được đưa vào thì các đánh giá là dạng sổ chọn, với tỉ lệ định giá được gán hoàn toàn tự động ở các Sheet sau. Từ đó, giá bài viết sẽ được tự động tính.

Đối với Khung định giá văn bản, các chỉ số do bạn có thể cấu hình lại. Giá trị của văn bản trong Form này dựa trên công thức:

[(Số từ * Giá một từ) + (Số từ * Giá một từ)/30*Tỉ lệ định giá] * Chỉ số sao chép nội dung

với ý nghĩa giá trị văn bản sẽ bằng

giá trị theo độ dài văn bản + giá trị theo chất lượng

của văn bản ấy.

Trong đó, tổng tỉ lệ khung là 100, tương ứng với một văn bản đạt tiêu chuẩn thông thường. Độ dài văn bản chiếm 30% giá trị, chất lượng chiếm 70% còn lại. Phần đánh giá là đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí. Mỗi tiêu chí đánh giá đi cùng một tỉ lệ định giá. Giá thành cuối cùng của văn bản được thiết lập dự trên tỉ lệ định giá. Do vậy, điểm giá trị văn bản có biên giao động:
100 là bình thường, tối đa là 138, tối thiểu là 47.

Điểm số về sao chép nội dung là quan trọng nhất. Quyết định việc văn bản có giá trị hoặc vô giá trị.

 

Đối với Khung định giá Media, được chia thành định giá hình ảnh và định giá Video Clip.

 • Về ảnh, tương tự với bảng định giá văn bản, nhưng ít phức tạp hơn bởi không phụ thuộc chỉ số Số từ. Một bức ảnh được định giá bởi các tiêu chí được liệt kê. Mỗi tiêu chí có một vài đánh giá, mỗi đánh giá có một mức tỉ lệ định giá. Cuối cùng, tỉ lệ định giá mỗi ảnh sẽ có các mức tối thiểu (34), thông thường (100), tối đa (900)
 • Đối với Clip, chèn vào bài, độ dài tối đa là 3 phút, tuy nhiên do tính linh động nên không tính giá theo Clip mà theo độ dài. Do vậy, đơn vị tính là giây. Khác với văn bản, Clip là ngôn ngữ khó sửa chữa nên không tính điểm riêng của dung lượng, mà tính theo chất lượng chung. Một giây hình được định giá bởi các tiêu chí được liệt kê. Mỗi tiêu chí có một vài đánh giá, mỗi đánh giá có một mức tỉ lệ định giá. Cuối cùng, tỉ lệ định giá giây hình sẽ có các mức tối thiểu (39), thông thường (100), tối đa (1040)

Mời các bạn Download về tại:  http://bit.ly/bang-co-cau-dinh-gia-noi-dung-bai-viet

Anh Đỗ

BÌNH LUẬN FACEBOOK