Tế bào gốc của Startup là gì?
25 Tháng Năm, 2017
Bài dạy Perfect Waitstaff Training
4 Tháng Sáu, 2017

Luật sư phải tố giác thân chủ

Về chuyện đại biểu cuốc hội đề xuất “luật sư phải tố giác thân chủ” nếu biết thân chủ phạm tội “xâm phạm an in cuốc za”.

thấy nhiều hốt fb kơ nghìn lai lên tiếng bênh vực đề xuất trên bằng thứ lí luận dựa trên nền tảng dốt nát kém hiểu biết, cùng thứ văn phong hài hước rẻ tiền (hấp dẫn đám đông mõm vuông) họ khẳng định: tây mỹ cũng thế, hehe luật sư tây mỹ cũng tố cáo nếu thân chủ xâm phạm “an ninh cuốc za”

bận quá đéo viết dài, kụ tỉ được, nên sẽ tóm tắt bằng vài chữ:

1) nếu luật sư tố cáo thân chủ (nhân danh bất kể cái gì) thì anh/chị ta sẽ trở thành ca sĩ, nhà thơ, cảnh sát, văn công, ăn mày, ăn cắp, bộ đội, dân phòng… v.v, nghĩa là trở thành bất cứ ai, ngoại trừ luật sư.

2) “an ninh cuốc za” là một khái niệm mơ hồ. quốc gia có đồng nghĩa với chế độ không? an ninh quốc gia có mâu thuẫn với an ninh nhân dân không? và v.v. khái niệm này phải làm rõ.

tóm lại, khi luật sư tố cáo thân chủ, thì không còn tồn tại tư pháp. thậm chí, không còn tồn tại luân thường đạo lí. nó còn tồi tệ hơn cả thời cải cách ruộng đất, thời kì mà người ta đấu tố cả ông bà cha mẹ mình.

Bac Van Vuong

BÌNH LUẬN FACEBOOK