Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa hay nhằm rau gắp thịt
26 Tháng Bảy, 2015
Chi phí và Giá trị
8 Tháng Tám, 2015

Một Start-up được định giá như thế nào?

Hầu hết các dự án khởi nghiệp đều mong chờ ngày được rót tiền đầu tư để tạo nên sự bứt phá. Nhưng có hai vấn đề lớn các nhà khởi nghiệp cần giải quyết đó là (1) Tại sao cho mình độ hấp dẫn xứng đáng để nhận được tiền đầu tư? và (2) Định giá cho bản thân.

Hầu hết các dự án khởi nghiệp đều mong chờ ngày được rót tiền đầu tư để tạo nên sự bứt phá. Nhưng có hai vấn đề lớn các nhà khởi nghiệp cần giải quyết đó là (1) Tại sao cho mình độ hấp dẫn xứng đáng để nhận được tiền đầu tư? và (2) Định giá cho bản thân.

Infographic dưới đây sẽ hỗ trợ cho việc giải quyết vấn đề thứ 2.

how-startup-valuation-works-infographic

Theo FundersandFounders.com

BÌNH LUẬN FACEBOOK