Quý-ngài thợ-thơ Hữu Tố
31 Tháng Một, 2015
“Phải” không bao giờ là “Giải pháp”
9 Tháng Hai, 2015

Perfect

Perfection is a term of perception that bases on personality, difficult to make a description, and unlimited.

388261_4162235705214_1194966192_n

Reasonable is a status that is accepted by keeping the balancing of factors, has a ability to prove, is limited and ease to take the agree from others.

Some of start-up leaders try to persue the perfect.

It is good but reasonable?They will get tired, insufficient of relax, feeling of torment in comparison with excel models, and disappointing on partners.

Moreover, investing to perfect is expensive, but perfection of resources is always insufficient.

And a perfect story that never happens:

The company can attract enough customer who willing to pay a perfect price for a perfect product.

In marketing concept, the term of segmentation that is emphasized clearly I define it as “an acceptation makes benefits to both of two sides”.

Each specific customer group has distinctive characteristics of demand, ability to pay and acceptation.

Then products need matching designs for each group of customer in different standards.

Other hand, the reasonableness is used to advocate for stagnation and lack of developing sometimes.

It is not easy to distinguish them.

So parallel with a claim about reasonable status needs basis analyses, clear plans, readiness of executing discipline and a attitude of non-stopping.

In these, executing discipline that is critical has affection and easy understanding to all organizational level.

Summarily,

+ “Perfect and better”

+ Reasonableness and more reasonable look the same in aim but mood and implementation methods are different basically.

——————————

HOÀN-HẢO

Hoàn hảo là một khái niệm của não bộ và thiên về tính cá nhân, khó mô tả, không giới hạn.
HỢP-LÝ là một tính trạng, được chấp nhận dựa trên việc cân bằng các yếu tố, có thể chứng minh, có giới hạn và dễ được đồng ý bởi nhiều người.

Một số người khởi lập doanh nghiệp và theo đuổi ngay lập tức sự HOÀN-HẢO.
Điều đó là tốt nhưng liệu có hợp lý?
Họ sẽ mệt mỏi, thiếu khoảng nghỉ, luôn tự dằn vặt bản thân, cảm giác thua thiệt trước các hình mẫu trội hơn, và thất vọng vào cộng sự.
Hơn nữa, đầu tư cho HOÀN-HẢO là tốn kém, nguồn lực cho hoàn-hảo thì luôn thiếu hoàn-hảo.
Và một câu chuyện hoàn-hảo như sau sẽ khó xảy ra: Công ty kiếm được đủ lượng khách hàng đồng ý trả một cái giá hoàn-hảo cho một sản phẩm hoàn-hảo.

Trong Marketing có khái niệm phân khúc, tôi gọi là “sự chấp nhận được có lợi cho hai phía”.
Mỗi một nhóm khách hàng xác định sẽ có những nhu cầu khác nhau, độ chịu chi khác nhau, sự chấp nhận khác nhau.
Vì thế sản phẩm sẽ được thiết kế riêng cho từng nhóm với các tiêu chuẩn khác nhau.
Họ có thể kỳ vọng cao hơn, nhưng tại thời điểm họ mua thì họ cho đó là lựa chọn hợp lý nhất.
Khía cạnh khác, đôi khi HỢP-LÝ sẽ được dùng để biện hộ cho trì trệ và thiếu tăng trưởng.
Không dễ phân định.
Vì vậy, đi kèm với tuyên bố HỢP-LÝ luôn cần các phân tích cơ bản, kế hoạch cụ thể, tinh thần thực thi kỷ luật và một thái độ không ngừng HỢP-LÝ-HƠN.
Trong mấy cái này, THỰC THI KỶ LUẬT là thứ quan trọng, có tác dụng và dễ hiểu trong mọi cấp nhất.
Về cơ bản:
. “Hoàn hảo và phải hoàn hảo”
. Hợp lý và hợp lý hơn nữa
trông thì giống nhau về mục tiêu nhưng tâm thế và cách tiến hành là khác nhau cơ bản.

 

Anh Đỗ
26.04.2014
BÌNH LUẬN FACEBOOK