Ảnh hoạt động
17 Tháng Hai, 2016
Một số nhận định về xu hướng Online Marketing 2016-2017
17 Tháng Hai, 2016

Tác động của khí thải tới tương lai

Bảng mô tả các mức độ xả thải ảnh hưởng tới vạn vật trên Trái đất, từ con người tới động vật.

Bảng mô tả các mức độ xả thải ảnh hưởng tới vạn vật trên Trái đất, từ con người tới động vật.

wri

Theo World Resource Institute

 

BÌNH LUẬN FACEBOOK