27 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 1] Sắp đặt của lịch sử

30/04/1975 là yêu cầu của lịch sử để có một nước Việt Nam bền vững về mặt diện tích khoảng 331,000km2. Sự kiện này cũng là hồi kết của tiến trình mở rộng từ Bắc xuống Nam. Đó là xu hướng chung của nhân loại.
28 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 2] Nguồn cơn cuộc chiến

Nước Việt Nam bị chia cắt bởi một hiệp định, hiệp định Geneva 1954. Các bên: Mỹ, Sô, Tàu, Pháp, Hồ Chí Minh, Bảo Đại.
29 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 3] Giang sơn một cõi bờ Nam

Hiệp định Geneva chia cắt Việt Nam thành hai phần bởi sông Bến Hải. Những cuộc di chuyển để tập kết nhân lực giữa hai phe, […]
30 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 4] Miến Trộn và Mậu Thân

Trong niềm hoan hỷ với một cõi trị vì, chủ tiệm Cháo Hoa đã triệt để ngăn sông cấm chợ, cắt lối giao thương với tiệm […]
17 Tháng Hai, 2015

Nhà tôi trong cải cách ruộng đất (1946-1957)

Tôi xin kể chuyện nhà tôi trước tiên, chuyện về cái đêm Cải cách ruộng đất (1946-1957) quét qua hai nhà nội ngoại. Nhân việc tuần […]
18 Tháng Hai, 2015

Nạn đói 1945 qua lời kể Bà ngoại và xa hơn

Hôm nay về thăm bà, ngồi nghe chuyện ngày xưa. Thế nào mà lại bà lại nhắc đến chủ đề được khơi mào rầm rộ gần […]