20 Tháng Mười Hai, 2012

Viết về một kiểu nhìn và “sử dụng” lịch sử

Gần đây có nhiều bài báo về "chiến thắng" B52 trên bầu trời Hà Nội 1972. Chủ đề lịch sử, mình ưa thích. Đọc thấy bài “Máy bay B52 suýt tuyệt chủng trên bầu trời Hà Nội” của VnExpress thì không ưng được, phải viết cái gì đó.
27 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 1] Sắp đặt của lịch sử

30/04/1975 là yêu cầu của lịch sử để có một nước Việt Nam bền vững về mặt diện tích khoảng 331,000km2. Sự kiện này cũng là hồi kết của tiến trình mở rộng từ Bắc xuống Nam. Đó là xu hướng chung của nhân loại.
28 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 2] Nguồn cơn cuộc chiến

Nước Việt Nam bị chia cắt bởi một hiệp định, hiệp định Geneva 1954. Các bên: Mỹ, Sô, Tàu, Pháp, Hồ Chí Minh, Bảo Đại.
29 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 3] Giang sơn một cõi bờ Nam

Hiệp định Geneva chia cắt Việt Nam thành hai phần bởi sông Bến Hải. Những cuộc di chuyển để tập kết nhân lực giữa hai phe, […]
30 Tháng Tư, 2014

[30/4 – Bài 4] Miến Trộn và Mậu Thân

Trong niềm hoan hỷ với một cõi trị vì, chủ tiệm Cháo Hoa đã triệt để ngăn sông cấm chợ, cắt lối giao thương với tiệm […]
17 Tháng Hai, 2015

Nhà tôi trong cải cách ruộng đất (1946-1957)

Tôi xin kể chuyện nhà tôi trước tiên, chuyện về cái đêm Cải cách ruộng đất (1946-1957) quét qua hai nhà nội ngoại. Nhân việc tuần […]