27 Tháng Sáu, 2013

“Còn chút gì để nhớ”

“… Khi đạp xe đi, bỗng dưng tôi bâng khuâng tự hỏi, rằng không biết trong vô vàn những kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, đối […]
31 Tháng Một, 2015

Quý-ngài thợ-thơ Hữu Tố

Sau đôi năm, lại đi qua Khâm Thiên phố, và bất giác nghĩ tới quý-ngài thợ thơ Hữu Tố.
2 Tháng Bảy, 2015

Nhặt chuyện cựu binh trên tàu

Xe bánh sắt là phương tiện dễ khiến những người đồng hành ngồi gần nhau bắt chuyện với nhau dễ dàng. Trên một trong chuyến đi gần đây, tôi có dịp nói chuyện với bác H., ông là người Thanh Hóa, là một cựu quân nhân dưới sự dẫn dắt của các Lãnh tụ vĩ đại.