24 Tháng Bảy, 2017

[27/7] Dư âm nội chiến

Ai biết mới 200 năm trước, nước nhà còn nội chiến trăm năm. Ai hay dải đất từ Huế đổ vào mới có thành hình tới tận đầu 1900s. Chuyện bể dâu với đời người là trâm luân đằng đẵng, với lịch sử là những bước dịch chậm rãi. Tất cả đang trên đường định hình một quốc gia thống nhất về lãnh thổ mới hơn trăm năm và nhen nhúm hùng cường. Nhiều sự man di trong dân chúng hay sự hạ cấp ở thượng tầng lãnh đạo nên được nhìn điềm đạm dưới con mắt khách quan.