21 Tháng Tám, 2009

Nghề lập trình (Phần 1)

"Làm phần mềm không có thu nhập cao. Đây là thực thế phũ phàng nhất đang đè nặng lên đầu óc của các lập trình viên chúng ta, nặng đến nỗi đôi lúc có người không thể đè nỗi phím Shift trên bàn phím. Vâng, theo tất cả các khảo sát về tiền lương thì làm việc trong ngành CNTT sẽ có mức lương cao nhất. Làm phần mềm lại rất cực. Cái cực đầu tiên là áp lực thời gian. Điều này thì không cần phải nói nhiều rồi..."
31 Tháng Mười Hai, 2009

Nghề lập trình (Phần 2)

Trong bài viết trước, tôi đã cố gắng mô tả một số khía cạnh của nghề lập trình viên, nhưng quên nêu lên luận điểm quan trọng nhất: Vì sao lại như vậy và chúng ta phải làm thế nào đây? Ta sẽ đi đến đâu từ vị trí này?
18 Tháng Ba, 2016

Tư duy lập trình (2): Ưu điểm của mô hình hướng đối tượng

Bài viết này về tư duy lập trình nhưng nhiều ý nghĩa trong việc học hỏi để nhìn thế giới thực. Hay nói cách khác, tư […]
18 Tháng Ba, 2016

Tư duy lập trình (1): Sự kiện và thông điệp (Event & Message)

Bài viết này về tư duy lập trình nhưng nhiều ý nghĩa trong việc học hỏi để nhìn thế giới thực. Hay nói cách khác, tư duy trong lập trình là hệ thống hóa diễn biến thực. Vậy nên, khi nắm bắt được lối tư duy trong lập trình thì ta nhìn thế giới thực mạch lạc hơn. Tôi thích quan sát thế giới thực và may mắn đã từng học lập trình.