3 Tháng Bảy, 2015

Hôm Collection – Bài 1: Nhận diện thương hiệu

Như một ví dụ của việc thực hành Marketing... như một thực tế để đánh giá mức độ "nguy hiểm" của bản thân... như những dòng khơi gợi để giới thiệu cho một sản phẩm mới... như một kênh để thu thập góp ý... tôi sẽ tường thuật lại cách chúng tôi làm Marketing cho Dự án Hôm Collection này.
1 Tháng Ba, 2016

Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh nhà hàng?

Kinh doanh nhà hàng – ngành nghề nhiều cơ hội mà cũng lắm thách thức. Người trẻ thường hay trăn trở, biết làm gì khi cũng yêu thích kinh doanh nhà hàng đấy nhưng nguồn vốn còn hạn hẹp, ý tưởng táo bạo nhưng chưa đủ kinh nghiệm để thử thách. Còn những lão làng, thường suy tính cẩn thận và hay do dự trong những quyết định đầu tư.