Cách mạng vô sản
Nhân lời bàn về Sách của Giáo sư Đại
9 Tháng Chín, 2018
Hubspot-marketing-do-quoc-viet-anh
SEO in 2018 doesn’t have to be hard!
13 Tháng Mười, 2018

Thợ Dạy (hay: thêm một Part Time job)

do-quoc-viet-anh-tho-day

do-quoc-viet-anh-tho-day

do-quoc-viet-anh-tho-day

Thưở bé, thích vì chất lãnh đạo, giống thầy cô.
Lớn hơn, thấy muốn vì bất bình.
Lớn hơn chút nữa, thấy ngưỡng mộ vì truyền thống nhà ngoại.
Trưởng thành, thấy thú vị vì vốn ham học, biết dốt, thích quan sát, có đôi chút thực tế, ưa mô hình hoá và phát biểu.

Bây giờ, được nhập vai, bản thân định nghĩa rằng: “Việc này trước tiên là giao dịch kinh tế nhưng nếu mang lại kết quả tốt thì thêm trải nghiệm cho bản thân cũng như có lợi cho xã hội.”, đây còn là công việc nên “Không có thích hay không thích. Chỉ có làm tốt hay không tốt.”

Đi chấm qua một kỳ, vài tháng đã trôi nhanh.

Vẫn chưa là “thợ”, vẫn thấy hay ho và băn khoăn tự nâng cấp nội dung.
Vẫn yêu cầu danh xưng “anh em” trong lớp. Bởi kiến thức đó vốn không độc quyền, chỉ nhận là người truyền tải và có kỹ thuật truyền tải. Bởi “ở đời làm gì có ai dạy ai được gì, chỉ là ai muốn học cái gì mà thôi.” (lời một người Thầy, người Anh cũ).

Sẽ thôi khỏi làm, khi mình thành Thợ.
Bởi hết chất thơ ?.

Anh Đỗ
12.10.2018

BÌNH LUẬN FACEBOOK