Chỉ có thể cất cánh với những trí thức tầm vóc
27 Tháng Mười Hai, 2015
Phân tích PESTLE về Việt Nam
1 Tháng Một, 2016

Tổng quan về qui định BHXH từ 2016

Bắt đầu từ năm 2016, các chính sách về BHXH có nhiều thay đổi. Các Infographics được tổng hợp từ một số nguồn dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn.

Bắt đầu từ năm 2016, các chính sách về BHXH có nhiều thay đổi. Các Infographics được tổng hợp từ một số nguồn dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn.

BHXH-1451243891-2

12548966_818581418254151_2970515391223414309_n

Ifg-BHXH-1

Ifg-BHXH-2

Ifg-BHXH-2

Ifg-BHXH-3

Ifg-BHXH-3Ifg-BHXH-5

Tổng hợp

BÌNH LUẬN FACEBOOK