Tốt-Rẻ-Nhanh, chỉ 2 trong 3
2 Tháng Sáu, 2015
Case Study: Mơ hồ về chiến lược giá tại X-Shop
21 Tháng Sáu, 2015

Tốt-Rẻ-Nhanh

Trong bức hình dưới đây, có nội dung được dịch là:

Chúng tôi đề xuất 3 kiểu dịch vụ:
TÔT – RẺ – NHANH
nhưng bạn chỉ có thể chọn hai mà thôi.

TỐT và RẺ sẽ không NHANH
NHANH và TỐT sẽ không RẺ
RẺ và NHANH sẽ không TỐT

Tot nhanh re
Một doanh nghiệp muốn gửi tới khách hàng cả ba tiêu chí này thì họ cần một cách mạng về công nghệ hoặc giải pháp đột phá.
Đó là trách nhiệm của lãnh đạo.

Nhưng sẽ không là mãi mãi, bởi các đối thủ học hỏi rất nhanh, và mặt bằng TỐT-RẺ-NHANH sẽ lại được nâng lên một tầng nấc mới.

Lẽ đó, các vị lãnh đạo thực tâm muốn tạo ra giá trị khách hàng sẽ luôn bận rộn tư duy.
Những con người ấy còn đâu thời gian cho đầu tư mạo hiểm, tận dụng vốn, rồi với cả dàn trải. Điều ngược lại ở những đơn vị thuộc thành phần OPM (Other Person’s Money).

Anh Đỗ
12.06.2015
BÌNH LUẬN FACEBOOK