Xâm nhập địa hạt Internet
10 Tháng Tám, 2015
Chuyện xếp hàng
15 Tháng Tám, 2015

Trồng doanh nghiệp

644285_4162241385356_2138751101_n

Dựng doanh nghiệp, giống trồng cây
Nhiều mối lo, cần kiên nhẫn
Nơi đất màu, cây chóng lớn
Đất khô cứng, chịu thêm công

Rồi chọn giống, vỗ cành to
Chưa hết lo, tìm nơi bán
Bao tính toán, từ đầu tư
Đến thiên tai, còn đối thủ

Nghề trồng cây, không hớt váng
Không chuyện sáng, tối thu ngay
Nhiều đắng cay, chăm sâu gốc
Chẳng một chốc, mọi điều hay.

P/s: Đoản văn, không phải thơ.

Anh Đỗ
12.08.2015
BÌNH LUẬN FACEBOOK